Vastuullinen hankinta

Altia hankkii erilaisia palveluja ja tavaroita ympäri maailmaa. Toimittajamme ja päämiehemme sekä heidän toimittajansa ovat merkittävä osa toimitusketjujamme. Altia on amfori-järjestön jäsen ja osallistuu amfori BSCI -aloitteeseen, jonka avulla kehitämme toimitusketjujemme vastuullisuutta.

Altian ostojen arvo vuonna 2016 oli 242,8 miljoonaa euroa. 72 % ostoista arvossa mitattuna tehdään EU:n alueelta tai Norjasta, Suomen ollessa suurin yksittäinen hankintamaa 36 % osuudellaan. amfori BSCI:n (ennen Business Social Compliance Initiative) määrittelemistä riskimaista tehtävien ostojen osuus on 7 %.

Viinien, raaka-aineiden, pakkausmateriaalien ja valmiiden tuotteiden hankinta

Ostamme toimittajiltamme viinejä, ohraa ja muita raaka-aineita sekä pakkausmateriaaleja omia brändejämme varten, sekä päämiehiltämme valmiita tuotteita.

Altia ostaa ohraa noin 1 500 suomalaiselta sopimusviljelijältä suoraan tai viljaliikkeiden kautta. Kannustamme sopimusviljelijöitämme mahdollisimman tehokkaaseen viljelyyn ja tuotantopanosten järkevään käyttöön muun muassa vuonna 2015 solmimamme Itämeren suojeluun tähtäävän BSAG-sitoumuksen puitteissa.

Edellytämme viinin, raaka-aineiden ja pakkausmateriaalin toimittajiltamme sekä päämiehiltämme amfori BSCI:n eettisten periaatteiden noudattamista. Lisäksi toimittajamme ja päämiehemme täyttävät yritysten vastuullisuutta koskevan kyselymme. Altian omien brändien suurimmat viininhankintamaat ovat Australia, Yhdysvallat, Chile, Etelä-Afrikka, Espanja ja Unkari. Raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien suurimmat hankintamaat ovat Suomi, Ruotsi ja Saksa. Päämiestemme tuotteiden merkittävimmät lähtömaat ovat Ranska, Italia, Etelä-Afrikka ja Yhdysvallat.

Sosiaalisen vastuun auditointeja tehdään toimittajillamme amfori BSCI -viitekehyksen puitteissa. Auditoinnit keskittyvät amfori BSCI:n määrittelemiin riskimaihin. Vuoden 2016 aikana uusia auditointeja tehtiin Guyanassa ja Argentiinassa. Nämä auditoinnit toteutettiin pohjoismaisten vähittäismyyntimonopolien tilaamana, jotka ovat myös amfori BSCI:n jäseniä.

Auditoimme itse raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien toimittajia. Auditoinnit keskittyvät laatukysymyksiin, mutta kattavat myös vastuullisuuskysymyksiä. Vuoden 2016 aikana toteutettiin neljä tällaista auditointia.

Epäsuorat hankinnat

Epäsuorissa hankinnoissa eli erilaisissa tarvikkeissa ja palveluissa, jotka eivät tule tuotteisiin, hankintojen tuoteturvallisuus on varmistettu dokumenteilla. Tilaajavastuulain toteutumista toteutetaan vaatimalla toimittajat liittymään Suomen Tilaajavastuu Oy:n rekisteriin. Altia on yhteishankintaosuuskunnan Nordic Sourcen jäsen, jossa käsitellään myös vastuullisuusasioita.

Altian toimintaohjeet toimittajille ja alihankkijoille

Olemme laatineet omat toimintaohjeet toimittajille ja alihankkijoille (Altia Code of Conduct for Suppliers and Subcontractors), jotka tullaan liittämään osaksi hankintasopimuksia vuodesta 2017 alkaen. Toimintaohjeet perustuvat pääosin samoihin kansainvälisiin sopimuksiin ja periaatteisiin kuin amfori BSCI:n eettiset periaatteet.